• Strateji

    Kurumsal Kimlik

    Bir firmanın ,kurumun ,vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını,imajını temsil eden kavram,yani şirketin kimliğidir.Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder.

  • Strateji

    Kurumsal Kimlik

    Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak,firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar. Kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır. ve İlk temas, ilk bakış müşteriniz ile ilişkinizin geleceğini etkileyen en önemli faktörlerdendir.Bu ilk buluşmanın en etkili şekilde olması için logonuzun tasarımından kurumsal renklerinize, antetli kağıdınızdan kartvizitinize kadar, sizi bir adım öne çıkarmak için gerekeni yapıyoruz.

MERHABA DE!